Posts by Sandra:

  Architectuur 3.0 Spelen met processen, services en regels.

  June 17th, 2009

  Bij architectuur wordt in eerste instantie gedacht aan huizen en gebouwen, Rem Koolhaas en Pierre Cuypers (ontwerper Rijksmuseum). Dat ook architectuur kan worden toegepast bij de bouw van computersystemen is voor een halve digibeet redelijk verwarrend.

  Het bouwen onder architectuur is precies waar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op dit moment mee bezig is. De IND is dé toelatingsorganisatie van Nederland. De IND is bezig met een grootschalig en ingrijpend vernieuwingsprogramma. Eén van de onderdelen van dit vernieuwingsprogramma is een nieuw informatiesysteem, INDIGO geheten.

  Principes en stijlen
  INDIGO wordt gebouwd op basis van een aantal architectuur principes en stijlen. De architectuur principes op basis waar INDIGO wordt gebouwd:
  1. Het hart van INDIGO klopt (simpel en logisch)
  2. Scheiden van know en flow
  3. Één ding in één doos
  4. Gebruik van taxonomie en kennismodellen
  5. Intelligente ondersteuning en natuurlijke irritatie

  De architectuurstijlen die daarbij worden gehanteerd:
  1. Standaardpakketten
  2. SOA Service oriented architecture
  3. EDA event driven architecture
  4. ROA rule oriented architecture
  5. Case management

  Voor INDIGO wordt gebruik gemaakt van een aantal standaardpakketten, waaronder Siebel, BeInformed, Filenet en WCC/Elise. De regelgeoriënteerde architectuur bestaat uit drie onderdelen, te weten regelbeheersing, ontologie en een generiek behandelproces. De oplossing van het nieuwe systeem is het scheiden van de know en de flow. Bij het ontwerpen van het systeem is het unieke van de IND (de kennis, oftewel de know) in een aparte rule engine gestopt. De rule engine wordt in eigen beheer gebouwd en onderhouden. Bij regelbeheersing wordt beleid, wet- en regelgeving in het kleinst mogelijk brokje werk opgedeeld en gemodelleerd.

  In de ontologie worden alle begrippen van de IND vastgelegd. Deze worden op één plek beheert waarbij tevens wordt aangegeven waar en hoe dit begrip gebruikt wordt. Het generiek behandelproces beschrijft de flow. Welke stappen moeten er doorlopen worden om een aanvraag te kunnen behandelen. Deze behandelstappen zijn zo generiek mogelijk gemaakt, elke behandelstap is voor elk proces hetzelfde. Dit maakt het beheer eenvoudiger.

  Ontrobotisering
  INDIGO past bij de visie die de IND heeft over hoe er gewerkt dient te worden. Het werk van beslismedewerker wordt door middel van INDIGO optimaal ondersteund. De medewerker bepaalt in hoge mate welke werkzaamheden hij wil uitvoeren en in welke volgorde. Dit alles moet leiden tot de ontrobotisering van de medewerker. Probeer standaard werkzaamheden zoveel mogelijk geautomatiseerd uit te laten voeren en laat de medewerker die werkzaamheden uitvoeren waar hij goed in is.

  No Comments "