Posts by Sabine:

  Vertrouwen

  June 19th, 2009

  Terwijl de zon schijnt en op de achtergrond vrolijke, opzwepende muziek wordt gespeeld, waren de presentatoren op de Ordina Open een stuk minder positief gesteld. De heren Van Duijn, Middelkoop en van Wijnbergen deelden hun visie over de kredietcrisis en de toekomst van de financiële sector met de aanwezigen. De meningen van de sprekers liepen op details absoluut uiteen, maar de strekking was duidelijk: de crisis is zeker nog niet voorbij. Hoe ernstig de crisis van vandaag de dag is en nog wordt, is onder de aanwezige sprekers een punt van discussie. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat er moeilijk prognoses kunnen worden afgegeven.

  Deze onzekerheid over het verloop van de crisis is tekenend. De meningen zijn verdeeld en weinig mensen durven harde cijfers en verwachtingen uit te spreken. Ook over de aanpak van de huidige crisis verschillen de sprekers van mening. Een ding is wel duidelijk: geen van de sprekers vertrouwen op een snel, definitief en automatisch herstel en geen van de sprekers vertrouwen er voor honderd procent op dat de huidige aanpak van de crisis de juiste is.

  Dat is in ieder geval een gemene deler in alle presentaties: vertrouwen. Vertrouwen in de toekomst, en vertrouwen in de economie. De financiële wereld moet vertrouwen op de wet- en regelgeving en het ingrijpen van de overheid. De overheid moet op haar beurt kunnen vertrouwen op de besturing van de financiële instellingen. En de klant moet vertrouwen hebben in haar bank en verzekeraar, maar ook in het herstel van de crisis. Dat vertrouwen heeft een flinke deuk opgelopen het afgelopen jaar. Vandaag maakte het CBS nieuwe cijfers over het consumentenvertrouwen bekend. En deze zijn niet positief. Alle reddingsacties ten spijt, de consument ziet de toekomst nog steeds somber in.

  Alle sprekers van vandaag haalden het consumentenvertrouwen aan. Maar met name als feit, gepresenteerd in grafieken en gecombineerd met diverse andere feiten en cijfers. Zeer interessant, maar tegelijkertijd ook met een zeer wetenschappelijke insteek. En juist die insteek zien we nu zo veel om ons heen als het gaat om de crisis. Terwijl ‘gewone mensen’ uiteindelijk weer vertrouwen moeten krijgen. Vertrouwen in de economie, in de financiële instellingen, in de overheid en in de markt als geheel. En zijn uitgebreide financiele analyses met een wetenschappelijke insteek wel de beste methodes om met die gewone man in contact te komen en zijn vertrouwen te herwinnen? Tony Bosma, partner bij Ordina en Futuroloog, gaf in zijn presentatie over de consument van de toekomst al een aftrap: we moeten onze gewoontes loslaten om de consument nu en in de toekomst te kunnen bereiken.

  Dit geldt natuurlijk ook voor de financiële sector: de crisis dwingt ons allen om onze gewoontes los te laten, om innovatief te denken, met elkaar in gesprek te gaan en de nieuw ontstane kansen te benutten. Deze nieuwe kansen kwamen overigens ook heel tastbaar aan bod. Zo hadden de sprekers wel de nodige beleggingsadviezen. Van Duijn adviseert een ieder om de blik te richten op Emerging Markets zoals China, en op grondstoffen. Middelkoop sloot af met een gouden tip: goud is volgens hem de beste belegging voor de komende tijd. Zo zie je maar weer, ook de belegger blijft kansen zien. En dat geeft mij alweer wat extra vertrouwen!

  Tony Bosma heeft overigens ook een uitgebreid blog geschreven over de presentaties van vandaag. Zie www.extendlimits.nl en blog.ordina.nl voor zijn bevindingen.

  No Comments "

  Innoveren met Lego

  June 17th, 2009

  Wat doe je als er wordt gekozen om de IT-omgeving anders te gaan inrichten? En om dit bovendien ook nog eens te organiseren met een externe IT-partner en je er daarmee voor kiest om niet meer alles in eigen hand te houden? Eén overheidsinstantie wist het in ieder geval wel: als toch alles anders moet, dan doen we ook de aanbesteding anders!
   
  En dus werd een team samengesteld om een selectie te maken uit de deelnemende IT-partners en het gehele traject vanaf de aanbesteding tot en met oplevering van de nieuwe IT-omgeving te organiseren en te begeleiden. De aanwezige heren van de IT-partners moesten wel even met hun ogen knipperen: aan de andere kant van de tafel troffen zij enkel vrouwen. Terwijl je in de media leest dat er een tekort aan vrouwen in de ICT is, waren bij deze projectgroep de mannen absoluut in de minderheid! Het is wel eens verfrissend om te zien dat het ook anders kan.
   
  Nadat de heren gewend waren aan hun gesprekspartners, werden de ‘mannen in pak’ geconfronteerd met een zeer vernieuwende manier van aanbesteden. Presenteer niet in dikke pakken papier welke ingewikkelde, technische oplossingen je wel niet hebt bedacht, maar laat maar zien hoe je werkt! En wel met behulp van lego. De partners moesten met behulp van lego een ‘architectuur’ bouwen, en deze laten zien. De resultaten waren zowel verrassend als verfrissend. Kortweg waren de reacties in te delen in drie categorieën: de eerste kwam terug met een hoop legosteentjes en de mededeling “Met dit materiaal kan ik helemaal niets!”. De tweede kwam terug met een enorm blok, gemaakt van legosteentjes, en 1 draaibaar armpje er aan vast: “Kijk, we hebben flexibiliteit ingebouwd!”. De derde kwam met een berg van deels losse, deels samengevoegde blokken van Lego, met de extra mededeling “Wij hebben alvast een deel voorbereid, laten we de rest samen doen!”.
   
  De laatste reactie viel in de smaak. Tenslotte zijn sommige projecten goed volledig uit handen te geven, maar andere vereisen juist die intensieve samenwerking en creativiteit. Zodat IT-partner en opdrachtgever samen toewerken naar de beste eindoplossing. In dit geval een oplossing met de nodige creativiteit en innovatie. Waar het traject ook al mee begon. En waarbij, zoals zo treffend in de selectie werd geïllustreerd, je soms alle vooroordelen los moet laten en je je moet laten verrassen. Met vernieuwende materialen moet werken. Zaken van een andere kant moet proberen te bekijken. Zo zie je, ook als IT-partner wordt je wel eens verrast door nieuwe invalshoeken. En dat is belangrijk. Als wij tenslotte innovatie en flexibiliteit propageren, kunnen we de bal ook terug verwachten. Het is inspirerend om te zien hoe opdrachtgever en IT-partner dat spel samen aan gaan.

  No Comments "

  Zorgeloze zomer

  June 16th, 2009

  Overheid 3.0. Dat was het thema van de presentatie van vanochtend op de Ordina Open. Met een kort filmpje werd pijnlijk duidelijk waar de zowel de overheid als burgers mee te maken hebben. De spreekwoordelijke ‘paarse krokodil’ die om de hoek komt kijken: Burgers die met verschillende problemen aankloppen bij de overheid om vervolgens van loket naar loket te worden gestuurd. Een herkenbare frustratie voor vele burgers, maar zeker ook voor de ambtenaar van het betreffende loket. Het is toch veel prettiger voor alle betrokkenen om direct bij het juiste loket te staan en van A tot Z geholpen te worden? De ambtenaar werkt zo ook veel prettiger: hij of zij krijgt een burger aan het loket die met de vraag zit en kan daar zelf de juiste antwoorden op geven! De burger die wil trouwen, gaat naar het loket voor huwelijkszaken. Alle bijbehorende acties, zoals het aanvragen van een uittreksel van de diverse registers, aanvraag van het huwelijk en de eventuele aanvraag van de huwelijkslocatie kan bij datzelfde loket worden afgehandeld. Snelle service, duidelijke processen. Als burger word ik daar blij van.

  De overheid – en de aanwezigen in de zaal – ziet hier duidelijk de voordelen wel van in. Het is ook geen onwil. Niet voor niets is er al een keur aan initiatieven voor een nog meer flexibele en klantgerichte overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de stijging van het aantal internetloketten. Op zich een prachtig initiatief, maar zolang de kennis binnen de uitvoerende overheid verstopt zit in silo’s blijft het ongewild bij innovatie aan de poort. De afhandeling wijzigt nog niet altijd evenredig mee, en dat is zonde. Is volledige automatisering dan de oplossing? Nee, klinkt het ook al uit de zaal. De angst bestaat dat automatisering van A tot Z de overheid alleen maar star maakt. Een oplossing wordt wel geboden in slim automatiseren. Haal kennis uit de silo’s en maak het beschikbaar voor alle (betrokken) medewerkers. Richt een proces niet in per organisatieonderdeel, maar gebruik een generiek proces waaruit specifieke behandelplannen worden gedestilleerd. De basis van alles: maak slim gebruik van de aanwezige kennis in de organisatie, laat de ‘authentieke’ organisatie los en denk vanuit de klant! Het lijken soms open deuren, maar voor veel overheden zijn het dit niet. Want waarom hebben is dit nog niet overal doorgevoerd? Naar de reden kan ik slechts raden. Maar de basis lijkt, in de zaal althans, toch te liggen in de grootsheid van het probleem. We hebben het hier tenslotte over een structurele verandering van denken, werken en organiseren. En dat niet alleen op een afdeling, maar binnen de gehele overheidsorganisatie. Deze verandering lijkt ongrijpbaar en te ingewikkeld om mee te beginnen. Toch valt dat best mee, want verschillende overheidinstanties hebben de eerste stappen al gezet en de resultaten zijn veelbelovend.
  De tip die zij ons meegeven? Begin bij 1 hoofdproces. De lessen die daaruit worden geleerd en ervaringen die worden opgedaan, maken de vervolgstappen steeds makkelijker. Waar u mee moet beginnen? Ach, de zomervakantie komt eraan. Laten we eens beginnen met de paspoortaanvraag, en alles wat daarbij hoort. Een zonnige, zorgeloze zomer, beginnend bij het gemeenteloket. Het lijkt me heerlijk!

  Wilt u het filmpje, en de oplossing die Overheid 3.0 biedt, zelf bekijken? Dat kan bij één loket: www.ordina.nl/overheid3.0

  No Comments "

  Kopzorgen

  June 15th, 2009

  Tijdens de inleidende presentatie van Hugo Kruijssen op de Ordina Open vandaag werd duidelijk welke veranderingen de zorgsector ondergaat. Terwijl de ogen van het land gericht zijn op kostenbesparingen, ook in de zorg, moet de zorgsector tegelijkertijd tegemoetkomen aan een scala van veranderende eisen. Van consument tot verzekeraar en brancheorganisatie: alle partijen stellen op hun beurt nieuwe eisen aan de zorgverleners.

  Denkt u dat dit zich beperkt tot nieuwe medische ingrepen en de veel besproken kostenbesparingen in de zorg? Dan heeft u slechts voor een deel gelijk. Medische ontwikkelingen zijn natuurlijk van constant belang. Maar naast deze ontwikkelingen en de genoemde kostenbesparingen, speelt er zoveel meer. De consument wil inzicht in sterftecijfers. De NZa adviseert vrije prijzen voor een deel van de ambulante GGZs. Het fenomeen Zorgmarketing doet zijn intrede. Dit zijn slechts een aantal onderwerpen die onlangs in diverse media zijn verschenen. U ziet: organisaties in de zorgsector hebben met voldoende veranderingen rekening te houden. Genoeg stof voor de nodige kopzorgen.

  Al deze veranderingen eisen in ieder geval 1 ding: inzicht! Als de organisatie zelf inzicht heeft in haar informatie, kan zij dit ook makkelijker inzichtelijk maken voor andere partijen. Zo krijgt de patient alle informatie die hij/zij verlangt (niet alleen sterftecijfers maar ook verzekeringsinformatie, informatie over wachtlijsten, etc), kan het management snel keuzes maken (bijvoorbeeld op het gebied van specialisaties en kosten) en heeft de marketing-/communicatieafdeling de benodigde informatie voor een goede marketingstrategie.

  In theorie biedt goede management informatie de organisaties in de zorg dus voldoende inzicht om meer te kunnen bewegen met de veranderingen in de markt. En kunnen een hoop kopzorgen voorkomen worden. Blijft de vraag natuurlijk: hoe zal dit zich in de praktijk ontwikkelen? Informatie hebben is een ding, er iets mee doen is een tweede. Zijn zorgorganisaties zelf wel klaar voor de veranderingen? De opkomst bij de presentatie vandaag is hoog. De wil is er dus bij zorgorganisaties en dat geeft moed. De spelers staan klaar, het belooft een spannende match te worden!

  Bekijk zelf de presentaties van vanmorgen op www.ordina.nl

  No Comments "