Name: Martin

Email:

Bio: Alle informatie op deze blog heeft Martin op persoonlijke titel geplaatst. 'Over Martin' vind je meer informatie via het hoofdmenu bovenaan de pagina.

Posts by Martin:

  Check de gezondheid van uw BI-omgeving!

  January 31st, 2012

  Het lijkt zo op het eerste gezicht aantrekkelijk: onbeperkt eten! Het lange termijn effect is een ongezond leven. Overmatig eten leidt tot vermoeidheid en hiermee tot minder fut om te bewegen. Uiteindelijk kom je in een vicieuze cirkel terecht en uiteindelijk zit je met de spreekwoordelijke ‘gebakken peren’: overgewicht, grotere risico’s op bekende ziektes, etc. Gezond leven is daarom het devies. Lekkere dingen eten mag, maar met mate, en gevarieerd. Bewegen is een must.

  Het voorgaande is een metafoor voor wat we maar al te vaak in organisaties zien: een ongezonde  en onbegrensde lust aan verantwoording- en stuurinformatie. Gebruikers eisen tegenwoordig een enorme bak data en allerlei tools en instrumenten om met die bak data aan de slag te gaan. Als het de gebruiker te lang duurt, gaat men zelf aan de slag om allerlei data bij elkaar te harken. Zonder hierbij zich druk te maken om criteria als kwaliteit, compleetheid, relevantie en bijvoorbeeld betrouwbaarheid. We worden lekker gemaakt met al die billboards langs de weg met grote hamburgers, bakken vol gegrilde kip, etc. Groot, groter, grootst! Infobesitas is het gevolg: data en informatie kunnen verstikkend werken. Doet men de verkeerde dingen, dan kan het snel gedaan zijn met de BI-fitheid/-conditie. Ook bij eens gezonde organisaties.

  Het gaat tegenwoordig niet meer om informatieproductie, maar om informatiegebruik: de waarde van informatie wordt niet bepaald door de hoeveelheid data die we zouden kunnen analyseren noch om de moderniteit van de toegepaste software/tools. De waarde van informatie wordt bepaald door datgene wat nodig is, gevraagd wordt (requirements), en in lijn is met hetgeen de organisatie en haar medewerkers nodig heeft (op basis van gestelde doelen).

  Maatgevend is hierbij wat een organisatie en haar medewerkers aan kan, training, instructie voor het gebruik, toepassing, analyse e.d. zijn hierbij belangrijk (‘opvoeding’). Natuurlijk is afwisseling, flexibiliteit ook belangrijk. Nieuwe informatie, verversing, andere inzichten en invalshoeken ook (‘beweging’). Zeker, software/tools en andere (management)instrumenten (‘home trainers’ en andere fitness apparaten) helpen bij het fit houden van de informatie- en kenniswerkers die een organisatie rijk is, echter, men moet wel beseffen/vaststellen welk instrumentarium voor wie het beste geschikt is. Een zware analysetool gaat de gemiddelde manager niet helpen (‘300kg druk je ook niet in 1x met je beenspieren weg’). Wat wel gaat helpen is een BI check-up om te kijken waar je als organisatie aan toe bent. Misschien valt de BI conditie van de organisatie/medewerkers best mee en valt er weinig te verbeteren.

  Maar misschien is de conditie toch niet wat ze zou moeten zijn: ook al is er een hele sportzaal aan apparaten en toestellen beschikbaar, zonder check-up, conditieverbeterplan en het leren gebruiken van de juiste toestellen, is het eerder gevaarlijk vertoeven in de sportschool/wellness centrum. Kortom, het gaat niet om de productie (‘verbrande calorieën’), maar om de waarde (‘verbeterde conditie, welzijn’).

  Een BI-checkup kost bijna niks, maar levert wel enorm veel op: inzicht in de gezondheid/gesteldheid van de informatievoorziening van de organisatie, een gezonde BI-ambitie, een pad dat leidt naar (nog) fitter krijgen van de organisatie, en vooral ook inzicht in het doen van de juiste dingen, zodat de waarde van de geproduceerde informatie alleen maar toeneemt, en de hoeveelheid minder waardevolle informatie geproduceerd alleen maar afneemt. Klinkt best wel goed… smakelijk eten … en succes met sporten/trainen!

  MM

  Foto’s:

  – Titelfoto: doctor performing surgery / ReSurge International (CC)
  – Vettehap: Thursday’s Breakfast / Aphexlee (Simon Lee)
  – Monitor: Lubbock Heart Hospital / Brykmantra

  No Comments "

  Business Intelligence vereist de hand van een meester …

  December 1st, 2011

  Wanneer je van sushi houdt…

  Wanneer eenmaal kwaliteit hebt geproefd en er van houdt, dan laat het je niet meer los: sushi! Sushi is een van die heerlijkheden uit de Japanse keuken. Top sushi vereist nogal wat: de beste ingrediënten, de instrumenten (materialen), de bereidingswijze, de ervaring van een sushi chef-kok, om enkele belangrijke zaken te noemen. Ook de ambiance en de wijze om sushi te eten, maken het tot een ware happening. Een chef-kok die sushi bereidt heeft hiervoor vele jaren geoefend en geleerd, soms meer dan tien jaar. Voor top sushi vertrouwt men op de chef, zijn kennis en kunde en zijn tools. Top sushi begint niet in de keuken, maar op de (vis) markt waar de chef-kok oog heeft voor de beste kwaliteit, versheid van de producten. De bereiding van top sushi is op zich ook een traktatie om naar te kijken. Wanneer de chef-kok sushi volgens het protocol bereidt, dit meesterlijk eenvoudig, echter niets is minder waar. Elke sushi die de chef-kok je vervolgens voorschotelt is van grote waarde, terwijl je de sushi weg hapt en je je steeds even in de 7e hemel waant, denk je alweer aan de volgende hap. Na een flink aantal te hebben verorbert, vraag je je  af welk excuus je moet verzinnen (en met wie) voor een volgende keer…

  http://www.youtube.com/watch?v=yuhu4QZJZyw

   

  Waardevolle informatie is als top sushi …

  Leuk zo’n reclame voor het eten en waarderen van sushi, maar wat heeft dit in hemelsnaam met business intelligence te maken? Alles! Laat waardevolle informatie nu eens top sushi zijn… Voorwaarde voor waardevolle informatie zijn onder meer de beste ingrediënten (betrouwbare data), een zorgvuldig bereidingsproces (business intelligence), de juiste instrumenten (tools), de kennis en kunde van toppers (business analisten en BI-specialisten) en de juiste protocollen (governance, standaarden, best practices, patterns, e.d.).

  Kortom, wanneer u waardevolle informatie wilt hebben -informatie die actiegericht is en leidt tot het gewenste resultaat- dan is het onontbeerlijk om gebalanceerd in alle genoemde onderdelen te investeren. Investeren in alleen instrumenten of in het bereidingsproces is echt tevergeefs wanneer uw grondstoffen niet op orde heeft (motto: garbage-in garbage-out); omgekeerd zult u weinig waardevolle informatie kunnen creëren met betrouwbare data wanneer u louter gebruik zult maken van spreadsheets. Hiermee is niet gezegd dat spreadsheets an sich niet goed zijn, maar dat zij slechts in beperkte mate voorzien in de benodigde functionaliteit en gebruikersgemak om waardevolle informatie te kunnen creëren. Tenslotte, hoe goed en hoe veel ook het business intelligence proces wordt ondersteund en geautomatiseerd, informatieverwerking, interpretatie en toepassen van informatie blijft mensenwerk. Als gebruiker van dit alles kunt u prima worden geholpen met een scala aan moderne instrumenten. Afgezien van eenvoudige rapportages, analyses en dashboards die u zelf creëert en gebruikt gebruiken, wilt u -denk ik- toch ook geadviseerd worden door uw chef-koks (analisten), die -als het een beetje meezit- direct voor u werken dan wel u kunt bereiken in uw business intelligence competency center (BICC). Idealiter wilt u al prototypend tot waardevolle informatie en inzichten komen, die tot de juiste actie aansporen en u naar het gewenste resultaat brengen.

  Mocht u nou niet over zulke chef-koks beschikken noch een BICC, dan hoop ik niet dat u zich in het volgende zult herkennen:

  Maar het is toch alleen maar hypothetisch, toch?

  ‘Helaas’  maak ik regelmatig mee dat in organisaties een discussie wordt gevoerd over, en besluiten worden genomen ten aanzien van, het maximaal automatiseren van BI, en dat dit vooral impliceert dat we het over I(C)T, hard- en softwarekeuzes zouden moeten hebben. Dit terwijl BI juist zou moeten beginnen met een missie en een visie (wat draagt BI bij aan/in de organisatie), om dit vervolgens te vertalen in een uitvoerbare BI-strategie en bijbehorende roadmap. Deze komen niet ‘vanzelf’ tot stand, maar vereisen doorgaans de helpende hand van een adviseur. Een goede adviseur schotelt de organisatie, haar medewerkers, voor dat informatievoorziening, sturen en besluitvorming (met relevante, betrouwbare informatie en kennis) mensenwerk is en blijft, en dat -wil men dit op orde brengen, hebben en houden, dat alles in samenhang moet worden gezien.

  MM

  Foto’s

  – Titelfoto: Sushi galore/ lotusutol (CC)
  – Tweede foto: Sushi chef / Raelene G (CC)

  2 Comments "

  BI-weersverwachting: bewolking neemt snel toe

  November 13th, 2011

  Waar ik me ook begeef, bij klanten, bij leveranciers, of op evenementen, Big Data, cloud computing, business/advanced analytics en BI&DWH-appliances behoren al enige tijd tot de ‘trending topics’. Ben je een organisatie van enige omvang, heb je met (zeer) grote hoeveelheden data te maken en zou je graag een slag willen maken van het produceren van verantwoordingsrapportage naar (online, near-realtime) monitoring, advanced analytics en forecasting, dan is het niet onverstandig om hier zeker e.e.a. over op te doen (zie ook onderstaande referenties).

  Over de hierboven genoemde onderwerpen kun je boeken vol schrijven. Afgezien van alle business mogelijkheden en verbeteringen BI&DWH-appliances opleveren intrigeerde mij het feit of tussen een BI&DWH-appliance en een cloud nu zo’n groot verschil zit. Immers, beide gaan over computing, beide kun je zien als een (vorm van een) cloud. Voor mezelf heb ik bijgevoegde matrix gemaakt (figuur 1). Kortgezegd zie ik -tenminste- twee typen appliances en twee typen cloud. Wanneer je echt aan BI&DWH van enige omvang doet, trek je dit los van niet BI&DWH-toepassingen en maak je gebruik van een specifiek BI&DWH-appliance. Wanneer je je zorgen maakt om c.q. verplichtingen of beperkingen hebt t.a.v. de beheerbaarheid en de beveiliging,  dan is het logisch(er) om voor een private cloud/BI&DWH-appliance te kiezen.

  Cloud computing wordt terminologie gehanteerd als IaaS, PaaS en SaaS waarmee we services op resp. infrastructuur, platform en software aanduiden. Wanneer we het over BI&DWH appliances hebben, gebruiken we terminologie als DaaS, DWHaas en AaaS waarmee we services op resp. data, data warehouse en analytics aanduiden. Deze laatste drie termen staan voor de drie niveaus van dienstverlening in een BI&DWH-omgeving, te weten:

  • DaaS staat voor Data as a Service, oftewel het ‘plat’ aanbieden van een enorme data set, bijvoorbeeld een of meer data stores van de hiervoor genoemde transacties (laagste niveau)
  • DWHaaS staat Data Warehouse as a Service” voor het ‘geintegreerd’ aanbieden van data, in bijvoorbeeld een corporate of enterprise data warehouse (gemiddeld niveau)
  • AaaS staat voor Analytics as a Service en houdt in dat een hele operationele analyseomgeving is ingericht (hoogste niveau)

  Plotten we deze terminologie op het voorgaande model, dan is het volgende het resultaat (figuur 2).

  Kort gezegd geeft figuur 2 weer dat wanneer je meer specifieke BI&DWH-functionaliteit zoekt, je logischerwijs wordt gedwongen richting een private cloud, gebaseerd op BI&DWH-appliance technologie. Naarmate de omvang, de complexiteit en toegevoegde waarde van de resulterende informatie toeneemt, is het waarschijnlijk dat een organisatie een interne private cloud overweegt. Voorbeelden voor de laatste zijn vooral retailers (POS-data), telco’s (CDR-data) en financiële instellingen (betaaltransacties, PIN- en creditcardverkeer). Voor deze branches/dienstverlening geldt dat vele honderdduizenden c.q. miljoenen klanten enorm veel transacties (onder meer via winkels, web winkels/internet, mobile/apps, etc.) met zich mee brengen. De komende jaren zullen ook de automotive industrie (‘we chippen de auto’s), gezondheidszorg (‘we chippen de patiënt’), vervoer en mobiliteit (‘we chippen het OV’) een grotere duit in het zakje doen wanneer het om het transactievolume gaat, maar vooral ook wat je met deze transacties graag zou willen doen.

  Voor alle genoemde (type) organisaties geldt dat de behoefte aan betere informatie om te plannen, te sturen, te voorspellen en te verkopen, enorm is, inclusief het betrekken van de consument, van individuele toenadering tot en met het verkrijgen van feedback op producten en diensten, maar ook service. Bij het voorgaande spelen locatie, social media en mobile/apps een steeds meer belangrijke rol. Wanneer je tegenwoordig de kosten van conventionele infrastructuur bekijkt en vervolgens die van een generieke en van een specifieke appliance/cloudoplossing, dan slaan in nagenoeg alle gevallen de metertjes uit naar de appliance/cloudoplossing. Immers, utility-based computing is goedkoper dan het volledig zelf regelen van conventionele infrastructuur.  Er zijn nog meer voordelen van een appliance/cloudoplossing te noemen (we beperken ons hier tot de BI&DWH-oplossing, of deze nu als een private of public cloud draait.

  1. als het BI&DWH-specifiek wordt, is er meer en sneller te optimaliseren, voor zover dat dit nog niet zo is
  2. de snelheid waarmee additionele resources kunnen worden toegekend, c.q. het systeem kan worden uitgebreid
  3. de kosten van beheer- en onderhoud van een appliance/cloudoplossing is doorgaans (veel) lager
  4. compactheid van de infrastructuur

  Verder willen we nog aangeven welke aspecten en argumenten worden gehanteerd die onjuist zijn om (direct al) een  BI&DWH-appliance/cloud traject aan te gaan:

  1. de huidige omgeving is niet snel genoeg (m.a.w. is ze voldoende groot, is ze geoptimaliseerd, zijn er voldoende licenties, is de huidige omgeving bijgewerkt of technische end-of-life)
  2. we kopiëren en plakken alles van de oude DWH-omgeving zo in de nieuwe (migratie is ‘ zeer eenvoudig’)
  3. de oude BI&DWH-omgeving is end-of-life, dus gaan we naar een BI&DWH-appliance over

  Binnenkort zullen we wat dieper ingaan op BI&DWH-appliances. Voor nu sluiten we af met de titel van deze blogpost: de BI-weersverwachting luidt: de bewolking neemt snel toe. Mocht iemand nou beweren dat door te veel wolken je de zon niet meer ziet, dan is het eenvoudige antwoord dat je niet in een wolk zit, maar er op. En dat, degene die wel eens in een vliegtuig hebben gezeten kunnen dit bevestigen, je hierom dus een prima uitzicht hebt op zowel de wolken als de zon.

   Referenties

  Big Rush to Big Data Analytic Offering, {unbreakable} cloud – Next Generation Cloud Computing, 2011
  Are you ready for the era of ‘big data’?, McKinsey Quarterly, 2011
  Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2012, Gartner, 2011
  IBM Global CIO study, IBM,  2011
  Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, McKinsey Global Institute, 2011
  IDC Predictions 2011: Welcome to the New Mainstream, IDC 2010
  The Once And Future Trend: Data Warehousing as a Service and the Trusted Cloud, Information Management, 2009

  MM

  Foto’s:
  – Titelfoto: Marceline Misseyer

  No Comments "

  Business intelligence en Metadata …? … Hel(p)!

  July 21st, 2011

  Deze blogpost gaat over een algemene onderschatting van het nut en de noodzaak van metadata in business intelligence omgevingen (nota bene: in mijn definitie van een business intelligence omgeving ga ik er van uit dat er tussen bronnen en rapporten allerlei architectuurcomponenten kunnen bestaat, zoals bijvoorbeeld operationele data stores, data warehouses en/of één of meer datamarts).

  Veel organisaties zijn nog niet metadata aware, het onder controle hebben en praktische toepassing van metadata, staat bij hen nog in de kinderschoenen. We hebben het over medio 2011! Ik heb deze post als volgt ingedeeld: eerst beschrijf ik simpele 3-vragenmethode als indicatie van metadata  volwassenheid in business intelligence omgeving. Vervolgens beschrijf ik -beknopt- drie ‘must-have’ architectuurcomponenten die in elke business intelligence architectuur aanwezig zouden moeten zijn. Tenslotte rond ik af met het geven van ‘mijn’ 7 tips waarmee  metadata management in een business intelligence omgeving significant wordt verbeterd.

  DE DRIE VRAGENMETHODE

  Heppu metadata voor me?

  Met de eerste vraag probeer ik metadata zelf te achterhalen door simpelweg de vraag te stellen:  “welke metadata heeft u allemaal voor mij”?. In de regel krijg ik reacties die uiteenlopen van “wat zeur je nou, de gebruikers zijn toch tevreden” ,”dat zit toch in de tools die we gebruiken“, “daar hebben we geen tijd voor gehad, het moest snel” of, erger nog, “wat bedoel je precies?“.Vervolgens begin ik uit te leggen wat ik denk dat metadata is en wat en hoe dit wordt vastgelegd, gegenereerd, kan/moet worden gebruikt. De blikken zijn vervolgens veelzeggend en variëren van: “jij leeft in een ideale wereld (academicus)” tot “jij beschrijft de verre toekomst (de NASA wil ooit naar Mars“). Zucht.

  Hoe goed is metadata verankerd in de business intelligence omgeving?

  Tekentechniek logische architectuur (Ordina's BI&DWH Architectuur & Infrastructuur Raamwerk).

  Met de tweede vraag tracht ik het ontwerp (architectuur) van de business intelligence omgeving c.q. landschap te achterhalen. Idealiter een architectuurontwerp (“blauwdruk”) daar ik een betrouwbare beschrijving wil bemachtigen van hetgeen ooit gepland was. Uiteraard mag hier ook de (nog altijd) gewenste situatie bij zitten. Zo’n ontwerp zou een heldere beschrijving moeten geven van beleid, (ontwerp)principes, richtlijnen, eisen en wensen die ten grondslag liggen aan de door de organisatie gewenste business intelligence omgeving (of landschap).  Soms komt het er op neer dat men mij de blauwdruk schuldig moet blijven. “Tja, die zat tussen de oren van de architect/ontwikkelaar/…. en die is helaas vertrokken“. Soms komt men terug met het zoeken naar een naald in een hooiberg verhaal: “zoek eens even in portal x, $hare y of mailbox z“. Soms krijg ik daadwerkelijk een architectuurontwerp in handen, maar dan blijkt -tot mijn teleurstelling- dat metadata in het architectuurontwerp nauwelijks aandacht krijgt. Zowel architectuurdenken als metadata (management) zijn nog steeds zeer ondergewaardeerd. Help.

  Waarmee wordt metadata de business intelligence omgeving onderhouden en beheerd?

  Met de derde vraag stel ik vast in welke mate er expliciet instrumentarium wordt gebruikt, van home-made tools tot kant-en-klare softwarepakketten, om metadata vast te leggen, te genereren, en te gebruiken. Analoog aan de twee eerste vragen hoop ik op een antwoord waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen business metadata, technische metadata en operationele metadata! Business metadata behelst onder meer begrippen en definities, bedrijfsregels, controles, gebruikers en autorisatiematrix, oftewel de gebruikerscontext. Technische metadata behelst onder meer de specificatie en naamgeving van alle objecten in de gehele business intelligence omgeving. Operationele metadata behelst onder meer het bijwerken en het gebruiken van de business intelligence omgeving. Dataverwerking leidt tot audittrail en datalogging, generatie van statistieken, en (operationele) foutafhandeling.  Helaas hoor ik zelden wat ik zou willen horen. Soms blijft het stil, soms wordt een handjevol tools genoemd, variërend van BI-/OLAP-tool, ETL-tool, soms een datamodelleertool en heel soms zowaar een metadata management tool. Oef.

  DE DRIE ‘VERGETEN’ ARCHITECTUURCOMPONENTEN

  In verreweg de meeste business intelligence omgevingen missen drie componenten in de logische architectuur: de Beheerapplicatie, de Metadata repository en de Informatiecatalogus. Deze drie componenten vormen samen het bovenste deel van de bovenstaande architectuurplaat: linksboven staat de beheerapplicatie, midden boven de metadata repository, rechtsboven de informatie catalogus. We lichten de architectuurcomponenten beknopt toe:

  De onderwerpen in de informatie catalogus.

  De beheerapplicatie is nodig om parameters voor de inrichting, de configuratie en de werking van de business intelligence omgeving te beheren. Dit geldt niet alleen voor de productieomgeving, maar feitelijk voor de gehele OTAP-inrichting (van ontwikkelomgeving tot en met productieomgeving). In de praktijk  kom ik zo’n (professionele) beheerapplicatie niet tegen. In plaats hiervan worden parameters in allerlei configuratiebestand geplaatst dicht bij het besturingssysteem of hardcoded opgenomen in allerlei (scheduling)scripts. Afgezien van het feit dat je dan snel omkomt in het aantal bestanden is versiebeheer meestal niet geregeld. Laat staan dat je over metadata rapportages beschikt die je inzicht geven in wie wat wanneer aan parameters heeft gewijzigd (audit trail!) en welk effect dit heeft gehad op de kwaliteit van de verwerking. Zo’n beheerapplicatie legt parameters vast als (meta)data en deze metadata wordt frequent overgenomen in de metadata repository.

  De metadata repository, ook wel een metadata warehouse, is deels een fysieke en deels een virtuele omgeving waar alle metadata van de business intelligence omgeving  bij elkaar worden gebracht. Alle relevante business metadata, technische metadata en operationele metadata is via de metadata repository te benaderen. Kortgezegd houdt dit in dat met behulp van de metadata repository overzichten beschikbaar zijn van alle objecten, van het moment dat deze zijn aangemaakt tot en met het moment dat objecten zijn gemanipuleerd (geladen, geschoond) en bevraagd. Alle objecten in de business intelligence omgeving zijn gedefinieerd, beschreven, hebben een eigenaar, en zijn te raadplegen/bevragen. Een metadata repository is bij uitstek geschikt voor impactanalyses en biedt niet alleen informatie in separate rapportagevorm, de beschikbare metadata kan ook worden bevraagd vanuit de reguliere eindgebruikersrapporten en via de BI- en OLAP-tools waarmee deze en andere output tot stand komt.

  De informatiecatalogus is de rapportage en analyseschil via welke de metadata repository voor eindgebruik beschikbaar wordt gesteld. Eindgebruikers vinden een scala aan metadata rapporten, analyses en dashboards met verversbare informatie over de data-aanlevering vanuit de bronsystemen, de kwaliteit, volledigheid en status van de (periodieke) verwerking, indien van toepassing mogelijke verwerkingsproblemen en als gevolg hiervan optredende uitval. Indien voor aanlevering (bron) en/of ontsluiting (afnemer) afspraken zijn gemaakt en mogelijk normen zijn vastgelegd (SLA!) dan kunnen deze -via de beheerapplicatie- worden vastgelegd en worden meegenomen in te genereren SLA-rapportage of zelfs een SLA-dashboard.

  Ondanks het feit dat

  1. een beheerapplicaties niet meer is dan een aantal simpele schermen (bijvoorbeeld ontwikkeld in APEX, .NET, JAVA) en database tabellen
  2. een metadata repository voor 75-85% bestaat uit al bestaande onderdelen (namelijk de repositories van de verschillende tools die worden gebruikt, denk aan BI-, OLAP-, ETL-, DBMS-, datamodellering, versiebeheer en schedulingtools) aangevuld met een aantal tabellen voor het generiek vastleggen van niet automatisch verzamelde metadata zoals technische, functionele en plausibiliteitscontroles.
  3. de informatiecatalogus in principe kan worden gerealiseerd met al in gebruik zijnde BI-/OLAP-tooling. Kortom, beter hergebruik van tooling kun je je niet wensen….

  komt het haast niet voor dat deze architectuurcomponenten worden aangetroffen. Bedenk dat we het hier nog niet eens hebben over centrale metadata management tooling die, hoewel soms functioneel wel veel biedt, vaak tamelijk duur is, lange inregel- en inleertijden met zich meebrengt, terwijl een volledig werkende in-house ontwikkelde metadata in een paar weken al staat (dit zou intern goed moeten zijn te verkopen als pilot). We hebben het dus over een beperkte inspanning op een business intelligence omgeving waarvan het jaren duurt alvorens deze is opgebouwd.

  MIJN ZEVEN METADATA TIPS

  Metadata

  1. … is verankerd in een VISIE op data- en informatiemanagement
  2. … dient te worden opgenomen in de ARCHITECTUUR
  3. … ontwerp je in harmonie, waarbij ONTWERP/FUNCTIONALITEIT zijn key, niet de tooling
  4. …, als onderdeel van data/informatie, vereist EIGENAARSCHAP/GOVERNANCE
  5. … vereist APPLICATIES, INSTRUMENTEN, RAPPORTEN
  6. … vereist kwalitatief hoogwaardige infrastructuur, SOFTWARE en ONDERSTEUNENDE TOOLING
  7. …  bed je in de ORGANISATIE, de PROCESSEN en de PRODUCTEN in

  Rest mij de vraag aan u: hoe volwassen is metadata management in uw organisatie?

  REFERENTIES

  Voor meer informatie, zie:

  Foto’s:

  Cover: MrB-MMX (Flickr)

  No Comments "

  Van informatieproductie naar informatiegebruik

  June 28th, 2011

  Dinsdag 21 juni jongstleden heb ik deelgenomen aan het 2e De-Markt-Draait-Door (DMDD) event van Ordina. Het was gaaf om met zoveel klanten, bekenden, geïnteresseerde genodigden en een aantal collega’s op een prachtige locatie (Mediacafé Westergasfabriek) in mijn geboortestad de middag/(voor)avond te mogen doorbrengen.

  Debat
  Alle aanwezigen werd een hartelijk welkom geheten door Stépan Breedveld. Wouter van Essenberg nam het stokje over en vertelde het e.e.a. over DMDD-events en nam globaal het programma door. Vervolgens werd het woord gegeven aan Wim Andrea, moderator voor het eerste inhoudelijke deel van het DMDD-event. Wim introduceerde Olaf van der Heide, Mark Keur, Karin Menses-Steenvoorden, Guus Pijpers, Thijs Thurlings en Martin Misseyer (ik dus). Vervolgens hebben we een kleine twee uur gediscussieerd over de volgende onderwerpen:

  1. Data explosie, informatie armoede (web, big data, digitalisering, wel veel redundantie)
  2. Grip op de zaak  (juiste informatie, doelen, kpi’s, sturen, dashboard, actie)
  3. Know your customer ( analyse, integraal klantbeeld, we weten nog heel weinig, social media, web 2.0)
  4. Het nieuwe werken (The Art of Working, Microsoft, Bill Gates, Dik Bijl, is meer dan alleen ICT)
  5. Informatie als product (nog mondjesmaat, wel data verrijking)
  Luisteren naar de andere tafelgasten...

  Karin Menses (DJI) en Guus Pijpers (TiasNimbas)

  Voor elk onderwerp was een introducerend filmpje gecreëerd. Gedurende het debat kon er via een livestream worden getwitterd. Ondanks dat we een kleine twee uur hadden voor een vijftal onderwerpen, blijkt maar eens te meer dat de tijd voorbij vloog. Interessante discussie, boeiend om te constateren hoe verschillend onderwerpen, concepten e.d. worden beleefd, van (voor)oordeel tot mening en van visie tot en met concrete toepassing. Bijvoorbeeld: “alleen mensen verwerken informatie“, “wat heb ik aan een enterprise datawarehouse“,  “met de meeste dashboards zijn niet bedoeld om te sturen (maar te verantwoorden)“, “Het Nieuwe Werken is voor 40+-ers“. Op basis van de inhoudelijke discussie waren we het er met z’n allen over eens dat data in organisaties bij lange na nog niet goed worden benut om waarde te creëren.

  ‘Walking dinner
  Bij binnenkomst kregen de genodigden drie stellingen mee. Deze waren bedoeld voor het ‘walking dinner’. In drie sessies konden de deelnemers roulerend langs de verschillende tafels proeven van het eten en participeren in de discussie aan de betreffende tafel. Vanzelfsprekend was er veel animo voor en discussie over de eerder besproken onderwerpen (de stellingen sloten hier -uiteraard- naadloos op aan). Uiteraard namen panelleden ook deel aan, c.q. stonden in het middelpunt van de, discussies. Er werd kennis gemaakt, zaken gedaan en, hier en daar al, afspraken gemaakt. Uit het feit dat veel genodigden pas na 21:00 uur vertrokken, concluderen we dat ook dit tweede inhoudelijk deel van het DMDD-event bijzonder geslaagd was.

  Tot slot

  Dank aan alle bezoekers, mooie opkomst, prima discussies en networking. Het DMDD-event concept is verfrissend en gaaf. Genoeg materiaal en contacten voor mooie vervolgen. En natuurlijk evaluatiemateriaal om de volgende keer de spreekwoordelijke lat nog hoger te leggen. De meeste kritiek had betrekking op (i) de veelheid aan onderwerpen (iets te), (ii) wel wat snel voorbij scrollende, en dus moeilijk te volgen, tweets, en op (iii) het debat, dat hier en daar best wat scherper had gemogen. Natuurlijk trek ik me dit aan, ik had wel wat scherper in discussies kunnen zijn.

  Enfin, zowel het DMDD-event zelf als het thema sma(a)k(t)en naar meer.

  MM

   

  Bronnen

   

  No Comments "

  Datakwaliteit en de zeven (hoofd)zonden

  April 22nd, 2011

  Op vrijdag 15 april jongstleden heb ik op het semninar ‘Gegevensmanagement en datakwaliteit’ georganiseerd door BIN3 en KKNF i.s.m. met de Hanzehogeschool Groningen twee lezingen verzorgd getiteld ´Datakwaliteit en de zeven (hoofd)zonden´.

  Moraal van het verhaal: omgaan met datakwaliteit behelst een (specifiek) besturingsvraagstuk dat -zoals elk besturingsvraagstuk- start met het bepalen van een visie/ambitie en van daaruit werk je terug naar concrete zaken als doel, normen, KPIs, etc. en kom je uiteindelijk bij de medewerkers terecht. Het niet op orde hebben van deze keten leidt tot een suboptimale verbetering van datakwaliteit in de organisatie c.q. helemaal geen verbetering (of zelfs een verslechtering). Het van meet af aan starten met tools, directe implementatie, zal alleen korte termijn succes met zich mee (kunnen) brengen! De grootste veranderingen liggen niet zozeer in het toepassen van (nieuwe) technologie en/of technieken, maar in het daadwerkelijk besturen van datakwaliteit, definiëren van beleid en deze toepassen, effecten meten en adequate maatregelen nemen wanneer de resultaten niet cf. verwachting zijn. Uiteindelijk zal het adequaat omgaan met datakwaliteit worden opgenomen in de processen, systemen en, last but not least, door alle medewerkers van de organisatie…

  No Comments "

  Een project stoppen is ook een goed advies!

  April 18th, 2010

  Het internationale project begon als een sprookje. Immers, de vraag kwam direct bij de Raad van Bestuur (RvB) vandaan. Commitment en mandaat verzekerd. Fijn was ook het feit dat van alle betrokken locaties, alleen die van de RvB (mediterrane omgeving) hoefde te worden bezocht. Wel af en toe vliegen, maar gelukkig niet heel ver.

  Het eerste bezoek op locatie duurde een kleine week waarin circa 16 interviews werden afgenomen. Na elke dag hard werken konden we ‘s avonds wel genieten van de ondergaande zon, met een biertje in de hand. Hoewel het al oktober was, was het met een graad of 18-20 toch nog prima te doen. En werd het toch te koud, dan gingen we gewoon achter glas zitten. De eerste paar maanden verliep het project voorspoedig en werd een dik maar duidelijk dossier opgebouwd. I.t.t. haar dienstverlening en imago, bleek de organisatie tamelijk onvolwassen op het gebied van de (management)informatievoorziening. Alignment tussen business en IT, het voeren van een duidelijke IT strategie en het hebben van een duidelijke governance, bleken problematisch. Kortom: er was genoeg te doen.

  Na de jaarwisseling ging het ‘mis’. De organisatie en haar bestuurders wilden niet inzien dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk waren. IT zegt dat we het hardstikke goed doen, uniek zijn en in vergelijking met de markt, veel hebben en weinig uitgeven. Waarom zouden we aan het huidige fundament moeten tornen? Wat vindt IT hier eigenlijk van? Hebben we wel de juiste/voldoende medewerkers betrokken? Is het niet allemaal erg conceptueel? Maar we hebben toch alle data en systemen al?

  Om een lang verhaal kort te maken bleek het project op sterven na dood. De RvB had, ingegeven door allerlei operationele informatiesystemen problemen, gedurende het project haar prioriteiten verlegd naar een ander project. Managementwisselingen (benoemingen en pensioneringen) versterkten dit alleen maar. Op het moment dat het project zou worden ‘overgenomen’ door IT en hiermee zijn strategische karakter zou verliezen dat tot op dat moment ten grondslag had gelegen aan de oorspronkelijk verstrekte opdracht, was het enige juiste advies aan de stuurgroep: “wij denken dat het beter is dat het project wordt beëindigd”. Hoewel verrast, men had immers dit advies nimmer zien aankomen, bleek dat de stuurgroep hier verrassend genoeg begrip voor te hebben. Gaandeweg in het project bleek dat de organisatie van heel, heel, heel ver moest komen. Te ver. Men durfde het niet aan. Hoewel officieel het project in de ijskast is gezet, is de kans klein dat ze ooit nog doorgang zal vinden. Dit terwijl de uitgestippelde richting, strategie, wellicht het beste zou zijn dat de organisatie ooit zou overkomen. Maar enfin, je hebt pas gelijk wanneer je opdrachtgevers je dit gunnen en je kunt pas je gelijk halen wanneer de organisatie er ontvankelijk voor is. Wat rest zijn mooie de herinneringen, de foto’s, het plezier en de gave samenwerking met heel veel interessante medewerkers. Het waren fantastische maanden, een mooi leertraject waar het hele team met gepaste trots naar kan terugkijken.

  Foto’s:

  – Titelfoto: Derek B / CC BY-NC-ND 2.0
  – Sunset foto: Gmessian / CC BY-ND 2.0
  – Havenfoto: Chuck 624 / CC BY-SA 2.0

  2 Comments "

  2009: een jaar om nooit te vergeten

  December 31st, 2009

  Het werd al aangekondigd in 2008: de economie gaat er onderuit. Doemscenario’s, zware negatieve groei, niet alleen zouden meer banken ‘bankroet’ worden verklaard (de DSB in in Nederland), ook ondernemingen van klein tot groot en van zakelijke dienstverlening tot zware industrie zouden het zwaar krijgen, met ontslagrondes, grote werkeloosheid, en een krimpende economie als gevolg. Daarnaast diende ook andere rampspoed zich aan: een vliegtuigcrash bij Schiphol, een aanslag tijdens (op?) Koninginnedag, en op de valreep van 2009 een (mislukte) aanslag op een Trans-Atlantische vlucht van Schiphol naar Detroit.

  Klimatologisch zijn we er ook nog niet uit. Waar het klimaat voor de zoveelste keer ‘tropenjaar’ achter de kiezen heeft – in Nederland kwam deed de vorst pas aan het van het jaar zijn intrede en hebben we voor het eerst in 28 jaar een witte Kerst (in een groot deel van Europa) – werd in Kopenhagen ondanks een megalobby geen akkoord gesloten. ‘Gelukkig’ worden we in Nederland steeds groener en hebben we dit jaar een groot windmolenpark in Noord-Groningen geopend en is het bestuit genomen om over 3 jaar een nog groter windmolenpark bij Urk geopend. Overigens moeten de initiatieven van betekenis uit Noord-Amerika, Azië en Afrika komen….

  Ondanks alles, individueel en collectief leed meegenomen, is mij 2009 minder tegengevallen dan was voorspeld. Niet alleen omdat de mens we in moeilijke tijden socialer en moediger wordt, maar ook omdat we -maatschappij en economie – toch sterker is dan we dachten. Als IT professional kijk ik terug op een jaar waarin ik in fantastische teams mooie bijdragen heb mogen leveren aan uitdagende projecten bij gerenommeerde klanten. Ik hoop dat wat dit betreft 2010 net zo mooi zal worden.

  Hoewel ik normaliter niet in goede voornemens denk, dit suggereert dat je dan ook periodes onderkent waarin je geen goede voornemens heb, beloof ik mezelf dat ik weer wat vaker zal bloggen.

  Een gezond, gelukkig, spannend en voorspoedig 2010 toegewenst!

  MM

  No Comments "

  Atlassian Summit 2009

  June 9th, 2009

  Zoals op deze blog is te lezen, ben ik warm voorstander van samenwerking en kennisdeling en omarm ik social software. Wiki’s, blogs, instant messaging, e.d. heb ik sindsdien geadopteerd. Als consultant moet ik ‘onafhankelijk’ zijn en in die hoedanigheid stoei ik zowel met open source (o.a. Apache, mediawiki, MySQL, Tomcat, xampp) als commerciële software. Natuurlijk wil ik wel af en toe kenbaar maken waar ik respect voor heb. Naast het gebruik van software/tools van de ‘grote jongens’, m.n. IBM, Microsoft en Oracle, maak ik al jaren gebruik van Google, dat inmiddels ook al een hele grote jongen is geworden. Hoewel een Google een net zo zakelijk bedrijf is als alle anderen, is het de corporate identity en de interne cultuur die het ‘m doen. Een ander voorbeeld van een jong bedrijf is Atlassian. Begonnen in 2002, zoals zovelen succesvolle IT-vendors in een garagebox in Sydney. in vergelijking met Google een Klein Duimpje, de oprichters spreken zelf in David – Goliath vergelijkingen, een zeer succesvolle IT-vendor in software voor (agile) development, testing, versioning,bug- en issue tracking en projectmanagement en collaboration (wiki). Onlangs werd de Atlassian Summit gehouden in San Francisco, Californië.

  Inmiddels heeft Atlassian kantoren in Sydney, San Francisco, Amsterdam en Gdansk, meer dan 15k klanten en heeft ze sinds haar bestaan 100M$ omzet behaald. Het bijzondere van Atlassian is dat de producten die ze aan de man brengt zelf volledig gebruikt om deze producten ook te ontwikkelen.

   

  1 Comment "

  Business Intelligence in crisistijd

  June 8th, 2009

  We worden er inmiddels dagelijks mee geconfronteerd: de hypotheekcrisis aan de andere kant van de grote plas werd eerst een nationale bankencrisis, toen een internationale bankencrisis en vervolgens een wereldwijde economische crisis. De optredende recessie leidt tot en grote consumtie-afname en dus ook productie-afname. Overheden geven noodgedwongen geld (eerst slechte hypotheken opkopen, vervolgens zelfs hele financiële instellingen tot en met automerken aan toe) terwijl de burger het geld juist in de knip houdt. Enkele ‘voordelen’ zijn ook bekend: schaarste maakt plaats voor overschotten en dus neemt de inflatie af (in sommige landen treedt er zelfs deflatie op), brandstofprijzen zijn sinds de zomer van 2008 spectaculair gedaald. In Nederland wordt een flink deel van deze daling in de energieprijzen per 1 juli aanstaande verwerkt.

  Op dit moment begin je je af te vragen wat de deze post en haar titel met elkaar te maken hebben? Antwoord: alles!  Of het nu goed gaat met de economie, de organisatie waarvoor je werkt, er zijn altijd bepaalde constanten in het leven. Een ervan is business intelligence. Immers, organisaties, hun management en de medewerkers hebben informatie nodig om beslissingen te kunnen nemen. Beslissingen aangaande het (alsnog) behalen van de doelstellingen of bijvoorbeeld een beslissing waarbij je verklaar dat alles dat hiervoor is vastgelegd niet meer realistisch is. In een  hoog-conjuctuur zijn we met z’n allen bezig om elkaar de loef af te steken en het nog beter te doen dan de grootste concurrent. In ieder geval willen we het beter doen dan de markt. In een laag-conjuctuur zijn we met z’n allen bezig om het risico op verkeerde keuzes te vermijden, om sneller uitstaande schulden te innen en om zo laag mogelijke kosten te hebben. Ook speelt in een crisistijd het fenomeen dat we moeten inkrimpen. Maar wat dan? Moeten we de voorraden verlagen, het productieproces terugbrengen (locaties opheffen), voor medewerkers arbeidstijdverkorting aanvragen, et cetera. Hoewel het er niet veel zijn, hebben sSommige organisaties juist een grote behoefte aan nieuw personeel. In deze tijden is voor organisaties als Defensie de vraag naar nieuwe soldaten  nog immer groot. Als gevolg van het toegenomen kunnen organisaties hogere eisen gaan stellen. De vraag hierbij is: welke eisen moet ik dan stellen en hoe hou ik een acceptabele instroom in de lucht?

  No Comments "

  Het Ordina Open 2009

  June 7th, 2009

  Elk jaar kijk ik weer uit naar hét belangrijkste Nederlandse gras tennistoernooi te Rosmalen, beter bekend als het Ordina Open. Zowel in sportief als zakelijk perspectief een gaaf event. In sportief opzicht omdat het natuurlijk om een boeiende sport gaat die tal van belangrijke toppers uit de tenniswereld trekt. In zakelijk opzicht omdat er tal van genodigden, klanten, leveranciers en collega’s elkaar in een andere setting spreken en kunnen onthaasten. Evenzo belangrijk is het dat dit gebeurt op een mooie locatie met een prima ambiance én het feit dat er op dit event nu eens geen concurrentie meekijkt. Tenslotte is het Ordina Open ook bijzonder omdat de kans groot is dat je letterlijk langs bekende Nederlanders loopt, of zelfs ze kunt aanspreken.

  Ook dit jaar worden er interessante presentaties en lezingen van gewaardeerde collega’s gegeven. Normaliter kijk ik er dan met veel plezier naar uit. Deze keer ben ik ook een beetje bedroefd, ik ben immers geblesseerd en slecht ter been. De vraag is dan ook: ben ik er bij? Aan de ene kant hoop ik het wel, aan de andere kant ik zie me niet kilometers met stokken verplaatsen en een rolstoel trekt m.i. te veel aandacht. Op de achtergrond hoor ik een deuntje van de Clash: “Should I stay or should I go”…?

  Zoals elk jaar zal ook dit jaar de voorbereiding ongetwijfeld pico bello zijn. Ondanks dat hebben we keer op keer één ding niet in de hand: het weer. Een week voor de eerste wedstrijd zal plaatsvinden krijgen we een aantal grillige dagen voorgeschoteld met wisselend regen, bewolking en af en toe de zon. Nu maar hopen dat vanaf zondag 14 juni de zon de overhand zal hebben en we een buitentemperatuur van 20-25 graden gaan krijgen…

  No Comments "

  Waarom Martin’s World?

  June 6th, 2009

  Mijn ‘drive’

  Martin’s World is de blog van mij, Martin Misseyer. Op mijn weblog heb ik de mogelijkheid en vrijheid om over onderwerpen en themas die mij boeien, het een en ander te melden. Nu ben ik niet iemand die, dit hoop ik althans, meteen van alles roep. Ik sta er wel om bekend dat ik vaak een mening heb, graag discussiëert en toewerk naar een besluiten/beslissing. Maar evenzo belangrijk vind ik een visie en een doel en het proces van observeren, analyseren en beargumenteren om uiteindelijk een besluit/beslissing te kunnen nemen.

  Mijn ‘motto’

  Hoewel ik behoorlijk academisch geschoold ben, is mijn insteek wél een tamelijk pragmatische. Theorie is theorie, experimenten zijn experimenten, vaardigheden zijn vaardigheden en ervaringen zijn ervaringen. Ook al lijkt een bepaalde uitwerking voor een idee theoretisch niet te werken, dan nog kun je experimenteren en met de juiste vaardigheden goede ervaringen opdoen. Zo goed, dat dit zelfs kan leiden tot een werkbare oplossing.

  No Comments "

  Kennisdelen loont!

  June 6th, 2009

  Medio 2004 begon ik mij af te vragen waarom Google als resultaat van een zoekopdracht toch steeds Wikipedia links terug gaf. Een bekende voetballer quotend: “je snapt het pas als je het doorhebt” beleefde  ik een eurekagevoel: Wikipedia is een enorme online informatie- en kennisbank waar steeds meer interessante en relevante items in terechtkomen. Als zodanig werd ze ook steeds belangrijker (Google pageranks) en dus meer gevonden. Denk nu niet dat dit het eurekagevoel gaf…. dit gevoel werd veroorzaakt door het feit dat ik voor het eerst doorkreeg dat je je eigen ‘Wikipedia’ kunt creëren.

  Sindsdien heb ik wikis geadopteerd als belangrijk instrument voor interne samenwerking en kennisdeling. Wanneer een organisatie een wiki adopteert is het belangrijk dat de associatie met Wikipedia grotendeels moet worden losgelaten. Immers, samenwerken en kennisdelen in een organisatie doe je niet anoniem. In tegedeel, medewerkers moeten zichbaar en vindbaar zijn en worden gestimuleerd om informatie en kennis te delen. De meeste organisaties beschikken al jaren over email, netwerken, shares, intranetten, portals, content-, document- en zelfs kennismanagement systemen. Soms is dit gebaseerd op een alles-in-één oplossing, maar meestal bestaat er een wirwar van allerlei media, instrumenten en applicaties waarmee de doorsnee werknemer wordt voorzien van de voor hem/haar relevante informatie en kennis. Helaas ontbreekt het nog steeds vaak aan een visie en strategie om de moderne informatie- en kenniswerkers te ondersteunen. Hoewel steeds meer leveranciers web 2.0 / social software functionaliteit in hun producten toelaten, probeer ik meestal te ‘onafhankelijk’ experimenteren (een pilot) uit te voeren (kies hiervoor uit de top 3 commerciële en de top 3 open source metawiki’s).

  Sinds 2005 heb ik verschillende wikis geïmplementeerd. Deze wikis zijn zonder meer succesvol en hebben hun plaats verdiend in de organisaties waar ze worden gebruikt. In sommige organisaties heeft dit geleid tot het reduceren van het aantal emails en documenten dat werd gecreëerd en onderhouden naar een online manieren van vastleggen en delen in en met een wiki. In deze blog zullen typische, praktische, voorbeelden worden gegeven van het efficiënt en effectief inzetten van een wiki. Het is een utopie om te denken dat alle informatie en kennis van een organisatie in een wiki is te vatten. Wel is een wiki een prachtige, simpele, oplossing om meer informatie en kennis in een organisatie zichtbaar en toegankelijk te maken.

  Nóg belangrijker is het feit dat het te allen tijde niet om het instrument wiki gaat maar om de mens, de informatie/kenniswerker, die de meeste kennis representeert. Mijn stelling is dat verreweg de meeste informatie en kennis in een organisatie niet formeel is vastgelegd, gedocumenteerd, maar dat deze ‘tussen de oren’ zit. Zolang men geen instrumenten geeft en stimuleert dat deze kennis toegankelijk, deelbaar, wordt gemaakt, zal ze slechts zeer beperkt worden benut (nl. door de medewerker zelf en zijn/haar directe netwerk). Zoals veel over geschreven, is mij duidelijk geworden dat er heel veel moet gebeuren om

  No Comments "

  Blauw gips

  May 23rd, 2009

  Zoals het begon

  V.V. Woubrugge

  V.V. Woubrugge

  Als een goede vader dacht ik afgelopen woensdagavond (20 mei) mee te doen aan de speciale voetbaltraining voor ouder en kind. Mitchell was natuurlijk heel erg blij… Na twee minuten op het voetbalveld wat ballen te hebben overgeschoten met andere ouders en kinderen, dacht ik behendig met wat schijnbewegingen kinderen van me af te schudden. Alsof een speer onderin m`n rechterkuit werd gegooid, vroeg ik me verbaasd af waarom m`n rechterbeen niet meer wilde… Diverse omstanders zagen een klassieke zweepslag (scheuring kuitspier). Kortom, gewoon koelen met ijs en een paar dagen/weken rustig aan doen.

  Het vervelende gevoel bleef

  rijnland-ziekenhuis1Aangezien m`n kuit niet echt zeer deed maar eronder des te meer, besloot ik op vrijdag 22 mei toch maar even naar de huisarts te gaan. Helaas constateer de ze (en een tweede arts die er was bijgehaald) een gescheurde achillespees en ben ik doorverwezen naar de spoedeisende hulp (van het Rijnland ziekenhuis te Leiderdorp). Twee uur wachten op dezelfde diagnose… Er is niet eens een foto gemaakt! Met krukken en een drukverband naar huis gestuurd met het verzoek om zaterdagochtend 23 mei om 08:30 nuchter terug te komen voor de operatie. Ik moest rekening houden met 6-8 weken rust, geen sporten, e.d. en (ik hoop het dus niet) waarschijnlijk een flink aantal weken gips … #…censuur…#

  De witte voet moest een blauwe worden

  De voorspelling van Micky

  De voorspelling van Micky

  Zaterdagochtend 23 mei  geopereerd (geinig zo’n ruggeprik), volgens de chirurg (en de andere doktoren) had ik ‘m “niet mooier kunnen scheuren” en door naar de “gipskamer” waar ik vond dat ik blauw gips moest nemen. Overigens voor de eerste 2 weken, daar een achillespees ruptuur inhoud dat je been elke twee weken opnieuw moet worden ingegipst, de eerste 2 keer in een grotere en kleinere stompe hoek, de laatste keer in een rechte hoek, oftewel de pees wordt steeds meer gerekt). Gelukkig mocht ik ‘s avonds naar huis (lag met drie echt oude mannen (70+) op één kamer, oftewel echt niet te doen). Inmiddels ben ik gewend, ga ik zittend de trappen op en af, loop met krukken rond en ben en heb een blok aan het been voor iedereen. Ik voel me niet ziek, wel ongemakkelijk, gelukkig mankeert er niks aan m’n handen.

  Toen ik thuiskwam had ik een bijzarre ervaring: mijn viel oog meteen op de tekening viel die mijn jongste dochter Micky maandag de 18e had gemaakt…. Micky (6) had zichzelf getekend met een gebroken rechterbeen (bij mij is het dus ook m’n rechterbeen). Het bizarre is dat ze minitieus de vingerklem (zuurstofmeter), het infuus (in de hand) en de kabels voor de hartbewaking (maar niet allemaal op de juiste plaats) heeft getekend?! In het ziekenhuis vroeg ik me af waarom ik blauw gips wilde… Ik geloof in toeval, u ook?

  No Comments "

  Onthaasten, een bezoek aan de Keukenhof

  May 1st, 2009

  In meivakantie zijn we voor het eerst in ons leven naar de Keukenhof geweest. We hadden er een prachtige dag voor uitgekozen. Vanwege de verwachte drukte, hebben we er voor gekozen om in de namiddag te gaan. Zelfs toen was het nog enorm druk. Ondanks de drukte hebben we genoten en heeft Marceline prachtige foto’s gemaakt. Enkele foto’s vind je in het onderstaande fotoboek. Voor veel meer foto’s kijk je op onze Picasa fotoarchief. Veel kijkplezier toegewenst en laat weten wat je er van vindt!

  1 Comment "