Check de gezondheid van uw BI-omgeving!

Check de gezondheid van uw BI-omgeving!

Het lijkt zo op het eerste gezicht aantrekkelijk: onbeperkt eten! Het lange termijn effect is een ongezond leven. Overmatig eten leidt tot vermoeidheid en hiermee tot minder fut om te bewegen. Uiteindelijk kom je in een vicieuze cirkel terecht en uiteindelijk zit je met de spreekwoordelijke ‘gebakken peren’: overgewicht, grotere risico’s op bekende ziektes, etc. Gezond leven is daarom het devies. Lekkere dingen eten mag, maar met mate, en gevarieerd. Bewegen is een must.

Het voorgaande is een metafoor voor wat we maar al te vaak in organisaties zien: een ongezonde  en onbegrensde lust aan verantwoording- en stuurinformatie. Gebruikers eisen tegenwoordig een enorme bak data en allerlei tools en instrumenten om met die bak data aan de slag te gaan. Als het de gebruiker te lang duurt, gaat men zelf aan de slag om allerlei data bij elkaar te harken. Zonder hierbij zich druk te maken om criteria als kwaliteit, compleetheid, relevantie en bijvoorbeeld betrouwbaarheid. We worden lekker gemaakt met al die billboards langs de weg met grote hamburgers, bakken vol gegrilde kip, etc. Groot, groter, grootst! Infobesitas is het gevolg: data en informatie kunnen verstikkend werken. Doet men de verkeerde dingen, dan kan het snel gedaan zijn met de BI-fitheid/-conditie. Ook bij eens gezonde organisaties.

Het gaat tegenwoordig niet meer om informatieproductie, maar om informatiegebruik: de waarde van informatie wordt niet bepaald door de hoeveelheid data die we zouden kunnen analyseren noch om de moderniteit van de toegepaste software/tools. De waarde van informatie wordt bepaald door datgene wat nodig is, gevraagd wordt (requirements), en in lijn is met hetgeen de organisatie en haar medewerkers nodig heeft (op basis van gestelde doelen).

Maatgevend is hierbij wat een organisatie en haar medewerkers aan kan, training, instructie voor het gebruik, toepassing, analyse e.d. zijn hierbij belangrijk (‘opvoeding’). Natuurlijk is afwisseling, flexibiliteit ook belangrijk. Nieuwe informatie, verversing, andere inzichten en invalshoeken ook (‘beweging’). Zeker, software/tools en andere (management)instrumenten (‘home trainers’ en andere fitness apparaten) helpen bij het fit houden van de informatie- en kenniswerkers die een organisatie rijk is, echter, men moet wel beseffen/vaststellen welk instrumentarium voor wie het beste geschikt is. Een zware analysetool gaat de gemiddelde manager niet helpen (‘300kg druk je ook niet in 1x met je beenspieren weg’). Wat wel gaat helpen is een BI check-up om te kijken waar je als organisatie aan toe bent. Misschien valt de BI conditie van de organisatie/medewerkers best mee en valt er weinig te verbeteren.

Maar misschien is de conditie toch niet wat ze zou moeten zijn: ook al is er een hele sportzaal aan apparaten en toestellen beschikbaar, zonder check-up, conditieverbeterplan en het leren gebruiken van de juiste toestellen, is het eerder gevaarlijk vertoeven in de sportschool/wellness centrum. Kortom, het gaat niet om de productie (‘verbrande calorieën’), maar om de waarde (‘verbeterde conditie, welzijn’).

Een BI-checkup kost bijna niks, maar levert wel enorm veel op: inzicht in de gezondheid/gesteldheid van de informatievoorziening van de organisatie, een gezonde BI-ambitie, een pad dat leidt naar (nog) fitter krijgen van de organisatie, en vooral ook inzicht in het doen van de juiste dingen, zodat de waarde van de geproduceerde informatie alleen maar toeneemt, en de hoeveelheid minder waardevolle informatie geproduceerd alleen maar afneemt. Klinkt best wel goed… smakelijk eten … en succes met sporten/trainen!

MM

Foto’s:

– Titelfoto: doctor performing surgery / ReSurge International (CC)
– Vettehap: Thursday’s Breakfast / Aphexlee (Simon Lee)
– Monitor: Lubbock Heart Hospital / Brykmantra

About the Author

Alle informatie op deze blog heeft Martin op persoonlijke titel geplaatst. 'Over Martin' vind je meer informatie via het hoofdmenu bovenaan de pagina.