BI-weersverwachting: bewolking neemt snel toe

BI-weersverwachting: bewolking neemt snel toe

Waar ik me ook begeef, bij klanten, bij leveranciers, of op evenementen, Big Data, cloud computing, business/advanced analytics en BI&DWH-appliances behoren al enige tijd tot de ‘trending topics’. Ben je een organisatie van enige omvang, heb je met (zeer) grote hoeveelheden data te maken en zou je graag een slag willen maken van het produceren van verantwoordingsrapportage naar (online, near-realtime) monitoring, advanced analytics en forecasting, dan is het niet onverstandig om hier zeker e.e.a. over op te doen (zie ook onderstaande referenties).

Over de hierboven genoemde onderwerpen kun je boeken vol schrijven. Afgezien van alle business mogelijkheden en verbeteringen BI&DWH-appliances opleveren intrigeerde mij het feit of tussen een BI&DWH-appliance en een cloud nu zo’n groot verschil zit. Immers, beide gaan over computing, beide kun je zien als een (vorm van een) cloud. Voor mezelf heb ik bijgevoegde matrix gemaakt (figuur 1). Kortgezegd zie ik -tenminste- twee typen appliances en twee typen cloud. Wanneer je echt aan BI&DWH van enige omvang doet, trek je dit los van niet BI&DWH-toepassingen en maak je gebruik van een specifiek BI&DWH-appliance. Wanneer je je zorgen maakt om c.q. verplichtingen of beperkingen hebt t.a.v. de beheerbaarheid en de beveiliging,  dan is het logisch(er) om voor een private cloud/BI&DWH-appliance te kiezen.

Cloud computing wordt terminologie gehanteerd als IaaS, PaaS en SaaS waarmee we services op resp. infrastructuur, platform en software aanduiden. Wanneer we het over BI&DWH appliances hebben, gebruiken we terminologie als DaaS, DWHaas en AaaS waarmee we services op resp. data, data warehouse en analytics aanduiden. Deze laatste drie termen staan voor de drie niveaus van dienstverlening in een BI&DWH-omgeving, te weten:

  • DaaS staat voor Data as a Service, oftewel het ‘plat’ aanbieden van een enorme data set, bijvoorbeeld een of meer data stores van de hiervoor genoemde transacties (laagste niveau)
  • DWHaaS staat Data Warehouse as a Service” voor het ‘geintegreerd’ aanbieden van data, in bijvoorbeeld een corporate of enterprise data warehouse (gemiddeld niveau)
  • AaaS staat voor Analytics as a Service en houdt in dat een hele operationele analyseomgeving is ingericht (hoogste niveau)

Plotten we deze terminologie op het voorgaande model, dan is het volgende het resultaat (figuur 2).

Kort gezegd geeft figuur 2 weer dat wanneer je meer specifieke BI&DWH-functionaliteit zoekt, je logischerwijs wordt gedwongen richting een private cloud, gebaseerd op BI&DWH-appliance technologie. Naarmate de omvang, de complexiteit en toegevoegde waarde van de resulterende informatie toeneemt, is het waarschijnlijk dat een organisatie een interne private cloud overweegt. Voorbeelden voor de laatste zijn vooral retailers (POS-data), telco’s (CDR-data) en financiële instellingen (betaaltransacties, PIN- en creditcardverkeer). Voor deze branches/dienstverlening geldt dat vele honderdduizenden c.q. miljoenen klanten enorm veel transacties (onder meer via winkels, web winkels/internet, mobile/apps, etc.) met zich mee brengen. De komende jaren zullen ook de automotive industrie (‘we chippen de auto’s), gezondheidszorg (‘we chippen de patiënt’), vervoer en mobiliteit (‘we chippen het OV’) een grotere duit in het zakje doen wanneer het om het transactievolume gaat, maar vooral ook wat je met deze transacties graag zou willen doen.

Voor alle genoemde (type) organisaties geldt dat de behoefte aan betere informatie om te plannen, te sturen, te voorspellen en te verkopen, enorm is, inclusief het betrekken van de consument, van individuele toenadering tot en met het verkrijgen van feedback op producten en diensten, maar ook service. Bij het voorgaande spelen locatie, social media en mobile/apps een steeds meer belangrijke rol. Wanneer je tegenwoordig de kosten van conventionele infrastructuur bekijkt en vervolgens die van een generieke en van een specifieke appliance/cloudoplossing, dan slaan in nagenoeg alle gevallen de metertjes uit naar de appliance/cloudoplossing. Immers, utility-based computing is goedkoper dan het volledig zelf regelen van conventionele infrastructuur.  Er zijn nog meer voordelen van een appliance/cloudoplossing te noemen (we beperken ons hier tot de BI&DWH-oplossing, of deze nu als een private of public cloud draait.

  1. als het BI&DWH-specifiek wordt, is er meer en sneller te optimaliseren, voor zover dat dit nog niet zo is
  2. de snelheid waarmee additionele resources kunnen worden toegekend, c.q. het systeem kan worden uitgebreid
  3. de kosten van beheer- en onderhoud van een appliance/cloudoplossing is doorgaans (veel) lager
  4. compactheid van de infrastructuur

Verder willen we nog aangeven welke aspecten en argumenten worden gehanteerd die onjuist zijn om (direct al) een  BI&DWH-appliance/cloud traject aan te gaan:

  1. de huidige omgeving is niet snel genoeg (m.a.w. is ze voldoende groot, is ze geoptimaliseerd, zijn er voldoende licenties, is de huidige omgeving bijgewerkt of technische end-of-life)
  2. we kopiëren en plakken alles van de oude DWH-omgeving zo in de nieuwe (migratie is ‘ zeer eenvoudig’)
  3. de oude BI&DWH-omgeving is end-of-life, dus gaan we naar een BI&DWH-appliance over

Binnenkort zullen we wat dieper ingaan op BI&DWH-appliances. Voor nu sluiten we af met de titel van deze blogpost: de BI-weersverwachting luidt: de bewolking neemt snel toe. Mocht iemand nou beweren dat door te veel wolken je de zon niet meer ziet, dan is het eenvoudige antwoord dat je niet in een wolk zit, maar er op. En dat, degene die wel eens in een vliegtuig hebben gezeten kunnen dit bevestigen, je hierom dus een prima uitzicht hebt op zowel de wolken als de zon.

 Referenties

Big Rush to Big Data Analytic Offering, {unbreakable} cloud – Next Generation Cloud Computing, 2011
Are you ready for the era of ‘big data’?, McKinsey Quarterly, 2011
Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2012, Gartner, 2011
IBM Global CIO study, IBM,  2011
Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, McKinsey Global Institute, 2011
IDC Predictions 2011: Welcome to the New Mainstream, IDC 2010
The Once And Future Trend: Data Warehousing as a Service and the Trusted Cloud, Information Management, 2009

MM

Foto’s:
– Titelfoto: Marceline Misseyer

About the Author

Alle informatie op deze blog heeft Martin op persoonlijke titel geplaatst. 'Over Martin' vind je meer informatie via het hoofdmenu bovenaan de pagina.