Van informatieproductie naar informatiegebruik

Van informatieproductie naar informatiegebruik

Dinsdag 21 juni jongstleden heb ik deelgenomen aan het 2e De-Markt-Draait-Door (DMDD) event van Ordina. Het was gaaf om met zoveel klanten, bekenden, geïnteresseerde genodigden en een aantal collega’s op een prachtige locatie (Mediacafé Westergasfabriek) in mijn geboortestad de middag/(voor)avond te mogen doorbrengen.

Debat
Alle aanwezigen werd een hartelijk welkom geheten door Stépan Breedveld. Wouter van Essenberg nam het stokje over en vertelde het e.e.a. over DMDD-events en nam globaal het programma door. Vervolgens werd het woord gegeven aan Wim Andrea, moderator voor het eerste inhoudelijke deel van het DMDD-event. Wim introduceerde Olaf van der Heide, Mark Keur, Karin Menses-Steenvoorden, Guus Pijpers, Thijs Thurlings en Martin Misseyer (ik dus). Vervolgens hebben we een kleine twee uur gediscussieerd over de volgende onderwerpen:

  1. Data explosie, informatie armoede (web, big data, digitalisering, wel veel redundantie)
  2. Grip op de zaak  (juiste informatie, doelen, kpi’s, sturen, dashboard, actie)
  3. Know your customer ( analyse, integraal klantbeeld, we weten nog heel weinig, social media, web 2.0)
  4. Het nieuwe werken (The Art of Working, Microsoft, Bill Gates, Dik Bijl, is meer dan alleen ICT)
  5. Informatie als product (nog mondjesmaat, wel data verrijking)
Luisteren naar de andere tafelgasten...

Karin Menses (DJI) en Guus Pijpers (TiasNimbas)

Voor elk onderwerp was een introducerend filmpje gecreëerd. Gedurende het debat kon er via een livestream worden getwitterd. Ondanks dat we een kleine twee uur hadden voor een vijftal onderwerpen, blijkt maar eens te meer dat de tijd voorbij vloog. Interessante discussie, boeiend om te constateren hoe verschillend onderwerpen, concepten e.d. worden beleefd, van (voor)oordeel tot mening en van visie tot en met concrete toepassing. Bijvoorbeeld: “alleen mensen verwerken informatie“, “wat heb ik aan een enterprise datawarehouse“,  “met de meeste dashboards zijn niet bedoeld om te sturen (maar te verantwoorden)“, “Het Nieuwe Werken is voor 40+-ers“. Op basis van de inhoudelijke discussie waren we het er met z’n allen over eens dat data in organisaties bij lange na nog niet goed worden benut om waarde te creëren.

‘Walking dinner
Bij binnenkomst kregen de genodigden drie stellingen mee. Deze waren bedoeld voor het ‘walking dinner’. In drie sessies konden de deelnemers roulerend langs de verschillende tafels proeven van het eten en participeren in de discussie aan de betreffende tafel. Vanzelfsprekend was er veel animo voor en discussie over de eerder besproken onderwerpen (de stellingen sloten hier -uiteraard- naadloos op aan). Uiteraard namen panelleden ook deel aan, c.q. stonden in het middelpunt van de, discussies. Er werd kennis gemaakt, zaken gedaan en, hier en daar al, afspraken gemaakt. Uit het feit dat veel genodigden pas na 21:00 uur vertrokken, concluderen we dat ook dit tweede inhoudelijk deel van het DMDD-event bijzonder geslaagd was.

Tot slot

Dank aan alle bezoekers, mooie opkomst, prima discussies en networking. Het DMDD-event concept is verfrissend en gaaf. Genoeg materiaal en contacten voor mooie vervolgen. En natuurlijk evaluatiemateriaal om de volgende keer de spreekwoordelijke lat nog hoger te leggen. De meeste kritiek had betrekking op (i) de veelheid aan onderwerpen (iets te), (ii) wel wat snel voorbij scrollende, en dus moeilijk te volgen, tweets, en op (iii) het debat, dat hier en daar best wat scherper had gemogen. Natuurlijk trek ik me dit aan, ik had wel wat scherper in discussies kunnen zijn.

Enfin, zowel het DMDD-event zelf als het thema sma(a)k(t)en naar meer.

MM

 

Bronnen

 

About the Author

Alle informatie op deze blog heeft Martin op persoonlijke titel geplaatst. 'Over Martin' vind je meer informatie via het hoofdmenu bovenaan de pagina.