Kostenbesparingen in én met MI?

Kostenbesparingen in én met MI?

In de introductie van Hugo Kruijssen over de als maar stijgende kosten in de zorg, gaat Hugo kort in op het beter genereren en benutten van Management Informatie (MI) in de zorg. Immers, de prestaties van de zorg, de kosten van de zorg en de mogelijkheden voor allerlei besparingen moeten veel meer aandacht krijgen. Hugo geeft aan dat Ordina hier haar steentje aan bijdraagt door te investeren in bijvoorbeeld ZorgKompas, waarmee de MI in zorginstellingen aanzienlijk kan worden vereenvoudigd en verbeterd. ZorgKompas zelf wordt inhoudelijk niet besproken, maar de gasten kunnen gedurende de dag een verzorgde demonstratie ontvangen.

Léon Wijnen gaat in op belangrijke  kostenbesparingen die een organisatie kan doorvoeren op MI-gebied. De geïllustreerde kostenbesparingen zijn verkregen uit intern onderzoek onder klantprojecten en de Ordina consultants die werkzaam zijn in het MI-gebied. Daar waar Hugo het specifiek over de zorgmarkt heeft, zijn mogelijke kostenbesparingen volgens Léon vanzelfsprekend universeel. Léon begint met de visie van Ordina op MI, het hanteren van een MaturityModel waarin vijf lagen (van boven naar beneden: strategieformulering, management control, managementinformatie, applicaties en technologie) en vier aandachtsgebieden of sporen (governance, organisatie, processen en product). Wanneer het MaturityM odel wordt toegepast als MaturityScan, wordt op basis van een IST (huidige situatie) en een SOLL (gewenste situatie) het verschil vertaald in een roadmap. Met behulp van deze roadmap krijgt de organisatie haar MI op een (hoger) gewenst niveau.

De mogelijke besparingen op MI zijn gesorteerd langs de vier sporen. Ter illustratie een belangrijke besparing per spoor:

[TABLE=6]

Voor een aantal besparingsmogelijkheden wordt de aanwezigen gevraagd of zij deze zelf hebben doorgevoerd. Sommige besparingsmogelijkheden worden, tot nu toe, opvallend weinig toegepast.

Na het eerste deel van de presentatie gaan de aanwezigen in een workshop aan de slag om de geïllustreerde MI- besparingsmogelijkheden  te scoren (schaal: Laag / Middel / Hoog) langs twee assen: impact van de maatregel en de snelheid van doorvoer. Elke deelnemer krijgt een envelop met een formulier waarop men elke maatregel die men zelf nog niet heeft toegepast, te scoren in een tabel. Tevens wordt gevraagd de score van elke maatregel te visualiseren in een tweedimensionaal grid met behulp van een sticker (elk spoor heeft z’n eigen kleur sticker). Na een half uur werden de eerste resultaten besproken. De eerste resultaten, daar het te lang duurt om de circa 75 formulieren uitgebreid te kunnen verwerken.

De eerste resultaten zijn deels voorspelbaar: zo geven veel respondenten aan dat het werken met business cases een grote impact heeft redelijk snel is door te voeren. Daarentegen heeft het inrichten van een BICC weliswaar een hoge impact, maar is minder snel door te voeren dan het werken met business cases. Deels is het opvallend dat bepaalde MI-kostenbesparingen een beperkte spreiding hebben. Zo is de respons op ‘manage kennis’ grotendeels beperkt tot twee van de negen kwadranten: over het algemeen vindt men de impact gemiddeld, waarbij een deel van de respondenten vindt dat het snel kan worden gerealiseerd en een deel minder snel.

Mijzelf viel niet alleen op dat alle aanwezigen actief meededen, maar nog meer dat het overgrote deel aan MI-kostenbesparingen massaal werd gescoord. Anders gezegd, het aantal MI-kostenbesparingen die organisaties al doorvoeren is tamelijk klein. Tijdens de bespreking van de resultaten gaven sommige aanwezigen aan dat kostenbesparingen wel relevant kúnnen zijn, maar dat hiervoor de druk lang nog niet altijd wordt ervaren. Dit gegeven des te groter de kans om organisaties ervan te overtuigen dat, niet alleen in deze (crisis)tijd, MI-kostenbesparingen snel kunnen worden doorgevoerd en veel kunnen opleveren. Samengevat, een prima opening van de dag. De presentatie/workshop was goed verzorgd, de materie relevant en de aanwezigen meewerkend. Bekijk zelf de presentaties van vanmorgen op www.ordina.nl.

About the Author

Martin Misseyer (1964) is als CIO werkzaam bij Ordina. Zie de pagina 'Over Martin ...' Alle onderwerpen en commentaren van zijn hand zijn op persoonlijke titel gemaakt.