Hoe maak je BI tot een succes?

Hoe maak je BI tot een succes?

bicc-frameworkBusiness Intelligence (BI) oftewel het proces om ruwe gegevens te ver- en bewerken tot waardevolle informatie.  Iedereen die analyses uitvoert, verantwoordt en/of stuurt heeft behoefte aan informatie waarmee dit kan. Daar waar decennia geleden organisaties beschikten over één enkel managementinformatiesysteem, heeft de doorsnee medewerker al een desktop vol aan software, tools, waarmee men zelf de behoefte invult. Niet alleen beschikken de meeste medewerkers over een spreadsheetpakket, steeds meer medewerkers krijgen toegang tot BI en OLAP software, al of niet gefaciliteerd via een webportaal. Echter, meer tools en meer inventiviteit van de medewerker om zelf gegevens te verzamelen, te bewerken en tot de gevraagde informatie te bewerken, is geen garantie tot succes. In tegendeel, wanneer BI niet is ge-aligned met de organisatiedoelen, is de toegevoegde waarde zeer beperkt.

Organisaties die BI succesvol willen maken, doen er goed aan om BI-doelen af te leiden uit de organisatiedoelen. Immers, BI moet bijdragen aan de doelen die de organisatie zich heeft gesteld. Op basis van vele BI-implementaties, zowel aan de gebruiker- en beheerorganisatie en opgedane best practices en lessons learned, hebben we (Ordina) een methodiek ontwikkeld om BI succesvol in de organisatie te kunnen implementeren. Ons geloof is dat succesvolle BI in een organisatie hand in hand gaat met een business intelligence competency center (BICC). De methodiek om deze te implementeren hebben we samengevat in het BICC-Framework. Wanneer je meer wilt lezen over deze uitgebreide methodiek, surf dan naar deze pagina.

About the Author

Martin Misseyer (1964) is als CIO werkzaam bij Ordina. Zie de pagina 'Over Martin ...' Alle onderwerpen en commentaren van zijn hand zijn op persoonlijke titel gemaakt.