Business Intelligence in crisistijd

Business Intelligence in crisistijd

We worden er inmiddels dagelijks mee geconfronteerd: de hypotheekcrisis aan de andere kant van de grote plas werd eerst een nationale bankencrisis, toen een internationale bankencrisis en vervolgens een wereldwijde economische crisis. De optredende recessie leidt tot en grote consumtie-afname en dus ook productie-afname. Overheden geven noodgedwongen geld (eerst slechte hypotheken opkopen, vervolgens zelfs hele financiële instellingen tot en met automerken aan toe) terwijl de burger het geld juist in de knip houdt. Enkele ‘voordelen’ zijn ook bekend: schaarste maakt plaats voor overschotten en dus neemt de inflatie af (in sommige landen treedt er zelfs deflatie op), brandstofprijzen zijn sinds de zomer van 2008 spectaculair gedaald. In Nederland wordt een flink deel van deze daling in de energieprijzen per 1 juli aanstaande verwerkt.

Op dit moment begin je je af te vragen wat de deze post en haar titel met elkaar te maken hebben? Antwoord: alles!  Of het nu goed gaat met de economie, de organisatie waarvoor je werkt, er zijn altijd bepaalde constanten in het leven. Een ervan is business intelligence. Immers, organisaties, hun management en de medewerkers hebben informatie nodig om beslissingen te kunnen nemen. Beslissingen aangaande het (alsnog) behalen van de doelstellingen of bijvoorbeeld een beslissing waarbij je verklaar dat alles dat hiervoor is vastgelegd niet meer realistisch is. In een  hoog-conjuctuur zijn we met z’n allen bezig om elkaar de loef af te steken en het nog beter te doen dan de grootste concurrent. In ieder geval willen we het beter doen dan de markt. In een laag-conjuctuur zijn we met z’n allen bezig om het risico op verkeerde keuzes te vermijden, om sneller uitstaande schulden te innen en om zo laag mogelijke kosten te hebben. Ook speelt in een crisistijd het fenomeen dat we moeten inkrimpen. Maar wat dan? Moeten we de voorraden verlagen, het productieproces terugbrengen (locaties opheffen), voor medewerkers arbeidstijdverkorting aanvragen, et cetera. Hoewel het er niet veel zijn, hebben sSommige organisaties juist een grote behoefte aan nieuw personeel. In deze tijden is voor organisaties als Defensie de vraag naar nieuwe soldaten  nog immer groot. Als gevolg van het toegenomen kunnen organisaties hogere eisen gaan stellen. De vraag hierbij is: welke eisen moet ik dan stellen en hoe hou ik een acceptabele instroom in de lucht?

About the Author

Alle informatie op deze blog heeft Martin op persoonlijke titel geplaatst. 'Over Martin' vind je meer informatie via het hoofdmenu bovenaan de pagina.