Waarom Martin’s World?

Waarom Martin’s World?

Mijn ‘drive’

Martin’s World is de blog van mij, Martin Misseyer. Op mijn weblog heb ik de mogelijkheid en vrijheid om over onderwerpen en themas die mij boeien, het een en ander te melden. Nu ben ik niet iemand die, dit hoop ik althans, meteen van alles roep. Ik sta er wel om bekend dat ik vaak een mening heb, graag discussiëert en toewerk naar een besluiten/beslissing. Maar evenzo belangrijk vind ik een visie en een doel en het proces van observeren, analyseren en beargumenteren om uiteindelijk een besluit/beslissing te kunnen nemen.

Mijn ‘motto’

Hoewel ik behoorlijk academisch geschoold ben, is mijn insteek wél een tamelijk pragmatische. Theorie is theorie, experimenten zijn experimenten, vaardigheden zijn vaardigheden en ervaringen zijn ervaringen. Ook al lijkt een bepaalde uitwerking voor een idee theoretisch niet te werken, dan nog kun je experimenteren en met de juiste vaardigheden goede ervaringen opdoen. Zo goed, dat dit zelfs kan leiden tot een werkbare oplossing.

About the Author

Alle informatie op deze blog heeft Martin op persoonlijke titel geplaatst. 'Over Martin' vind je meer informatie via het hoofdmenu bovenaan de pagina.