Kennisdelen loont!

Kennisdelen loont!

Medio 2004 begon ik mij af te vragen waarom Google als resultaat van een zoekopdracht toch steeds Wikipedia links terug gaf. Een bekende voetballer quotend: “je snapt het pas als je het doorhebt” beleefde  ik een eurekagevoel: Wikipedia is een enorme online informatie- en kennisbank waar steeds meer interessante en relevante items in terechtkomen. Als zodanig werd ze ook steeds belangrijker (Google pageranks) en dus meer gevonden. Denk nu niet dat dit het eurekagevoel gaf…. dit gevoel werd veroorzaakt door het feit dat ik voor het eerst doorkreeg dat je je eigen ‘Wikipedia’ kunt creëren.

Sindsdien heb ik wikis geadopteerd als belangrijk instrument voor interne samenwerking en kennisdeling. Wanneer een organisatie een wiki adopteert is het belangrijk dat de associatie met Wikipedia grotendeels moet worden losgelaten. Immers, samenwerken en kennisdelen in een organisatie doe je niet anoniem. In tegedeel, medewerkers moeten zichbaar en vindbaar zijn en worden gestimuleerd om informatie en kennis te delen. De meeste organisaties beschikken al jaren over email, netwerken, shares, intranetten, portals, content-, document- en zelfs kennismanagement systemen. Soms is dit gebaseerd op een alles-in-één oplossing, maar meestal bestaat er een wirwar van allerlei media, instrumenten en applicaties waarmee de doorsnee werknemer wordt voorzien van de voor hem/haar relevante informatie en kennis. Helaas ontbreekt het nog steeds vaak aan een visie en strategie om de moderne informatie- en kenniswerkers te ondersteunen. Hoewel steeds meer leveranciers web 2.0 / social software functionaliteit in hun producten toelaten, probeer ik meestal te ‘onafhankelijk’ experimenteren (een pilot) uit te voeren (kies hiervoor uit de top 3 commerciële en de top 3 open source metawiki’s).

Sinds 2005 heb ik verschillende wikis geïmplementeerd. Deze wikis zijn zonder meer succesvol en hebben hun plaats verdiend in de organisaties waar ze worden gebruikt. In sommige organisaties heeft dit geleid tot het reduceren van het aantal emails en documenten dat werd gecreëerd en onderhouden naar een online manieren van vastleggen en delen in en met een wiki. In deze blog zullen typische, praktische, voorbeelden worden gegeven van het efficiënt en effectief inzetten van een wiki. Het is een utopie om te denken dat alle informatie en kennis van een organisatie in een wiki is te vatten. Wel is een wiki een prachtige, simpele, oplossing om meer informatie en kennis in een organisatie zichtbaar en toegankelijk te maken.

Nóg belangrijker is het feit dat het te allen tijde niet om het instrument wiki gaat maar om de mens, de informatie/kenniswerker, die de meeste kennis representeert. Mijn stelling is dat verreweg de meeste informatie en kennis in een organisatie niet formeel is vastgelegd, gedocumenteerd, maar dat deze ‘tussen de oren’ zit. Zolang men geen instrumenten geeft en stimuleert dat deze kennis toegankelijk, deelbaar, wordt gemaakt, zal ze slechts zeer beperkt worden benut (nl. door de medewerker zelf en zijn/haar directe netwerk). Zoals veel over geschreven, is mij duidelijk geworden dat er heel veel moet gebeuren om

About the Author

Alle informatie op deze blog heeft Martin op persoonlijke titel geplaatst. 'Over Martin' vind je meer informatie via het hoofdmenu bovenaan de pagina.